home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Organisatie
 

Sponsoring

NEXT Vastgoed is één van de hoofdsponsors van de Polsstokbond Holland (PBH).

Wat is Polsstokverspringen/fierljeppen?

Polsstokverspringen/fierljeppen is een traditionele Nederlandse sport en tevens één van de meest
complexe atletiekvormen die we op dit moment kennen.

Het maken van een fierljepsprong bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk moeten leiden tot een goede
afstand. De sprong begint met het maken van een korte felle sprint naar de polsstok, gevolgd door een goede
inspring, het klimmen naar de top van de polsstok om uiteindelijk met een afsprong in een zandbed te landen.

Goede fierljeppers kunnen dan ook beschreven worden als
echte atleten met een excellent ontwikkelde kracht en coördinatie.

Lees hier meer over Polsstokverspringen op de site van de Polsstokbond