home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Hooghkamer
Exploitatie

Opdrachtgever
Gemeente Teylingen.

Bijdrage
- Opstellen exploitatieplan.
- Verkennen alternatieve dekkingen
- om tekorten van de gemeente in de
- gemeentelijke financiering op te
- kunnen vangen.
- Onderzoek van het exploitatieplan
- in relatie tot staatssteun.
- Interne raming gemeentelijke plankosten.
- Inrichten van een 'Wro bestendige'
- administratie.

Betekenis
- Invulling geven aan de verplichting
- inzake de verzekering kostenverhaal.
- Inzicht in de eerste risico's
- van het exploitatieplan.
- Ontzorgen in planeconomisch opzicht.

 

terug naar portfolio

meer exploitatie