home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Bedrijventerrein Medel
Exploitatie

Opdrachtgever
Van Arnhem Ontwikkeling B.V.

Bijdrage
- Beoordeling en opstellen zienswijzen
tegen het exploitatieplan "Uitbreiding
Bedrijventerrein Medel (fase 1)".

Betekenis
- Inzicht geven in de mate waarin het
exploitatieplan voldoet aan de daar
te stellen eisen op basis van de
Wet ruimtelijke ordening.
- Inzicht geven in de mate van de juistheid
van de hoogte van de exploitatiebijdrage.

 

terug naar portfolio

meer exploitatie