home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Zeestad
Exploitatie

Opdrachtgever
- Zeestad. Gemeente Den Helder,
- Mooiland en WS Den Helder.

Bijdrage
- Gebiedsexploitatie voor herontwikkeling
- woonwijk en winkelcentrum.

Betekenis
- Verzorging financiële kaders voor de
- partijen volgens de systematiek van de
- “kosten in beeld, de kosten verdeeld”
- Inzichtelijk maken dat de eerste
- plannen volstrekt niet haalbaar waren.

 

terug naar portfolio

meer exploitatie