home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Nota Grondbeleid Dirksland
Grondbeleid

Opdrachtgever
Gemeente Dirksland.

Bijdrage
- Kadernota grondbeleid geschreven.
- Bijzondere aandacht voor Staatssteun
- en Aanbesteding.
- Nota Bovenwijks.
- Alle overige uitvoeringsnota's
- in het kader van de GREX-Wet.
- Nota strategische verwervingen.

Betekenis
- Afwegingskader voor de raad.
- Inzichtelijk voor de raad wat de
- jurisprudentie eist inzake aanbesteding.

- Nota Grondbeleid Dirksland
- Rouanne bestand
- ICER rapport

 

terug naar portfolio

meer grondbeleid