home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Echt-Susteren
Rekenkameronderzoek

Opdrachtgever
Rekenkamer Echt-Susteren.

Bijdrage
- Toetsing van de doeltreffendheid,
- doelmatigheid en rechtmatigheid
- van het gevoerde bestuur en beheer
- van het gemeentelijk grondbedrijf.

Betekenis
- Inzicht verkrijgen in handelen van het
- gemeentelijk grondbedrijf t.o.v. de nota
- grondbeleid.
- Verbeteren van beheersing van de
- publiekrechtelijke procedures.
- Verbeteren van zicht op risico’s op de
- grondexploitaties in kwantitatieve zin.
- Verbeteren van de gestandaardiseerde
- werkprocessennota conform de eisen van B&W.

 

terug naar portfolio

meer grondbeleid