home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Grondprijsbeleid Gouda
Grondbeleid

Opdrachtgever
Gemeente Gouda.

Bijdrage
- Grondprijsvorming nieuwe GREX-Wet.
- Systeem voor woningen, bedrijven,
- kantoren en maatschappelijk.
- Flexibel en toch eenduidig.

Betekenis
- Duidelijkheid en eenduidigheid
- naar private partijen.
- Intern wordt er met één mond gesproken.
- Klaar voor de GREX-Wet.

- Verdeling wijken van Gouda

 

terug naar portfolio

meer grondbeleid