home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Halderberge
Nota kostenverhaal

Opdrachtgever
Gemeente Halderberge.

Bijdrage
- Toetsing van de nut en noodzaak voor het
opstellen van een afzonderlijke Nota
kostenverhaal.
- Advisering aanpassingen uitvoerings-
paragraaf Structuurvisie van de gemeente.

Betekenis
- Inzicht geven in de nut en noodzaak voor het
opstellen van een Nota kostenverhaal op
basis van de mogelijke kostenvragers en
kostendragers en de mate waarin reeds
afspraken zijn gemaakt.
- Het opstellen van een uitvoeringsparagraaf
van de structuurvisie aan de hand van
het opgestelde advies.

 

terug naar portfolio

meer grondbeleid