home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Heusden
Rekenkameronderzoek

Opdrachtgever
Rekenkamer gemeente Heusden.

Bijdrage
- Onderzoek naar de doeltreffendheid,
- doelmatigheid en rechtmatigheid
- van het vastgoedmanagement van
- de gemeente Heusden.

Betekenis
- Inzicht in de mate waarin de door
- de Raad vastgestelde kaders voldoende
- SMART zijn geformuleerd.
- Inzicht in de mate waarin het
- vastgoedmanagement binnen de gemeente
- is uitgevoerd conform de vastgestelde kaders.

 

terug naar portfolio

meer grondbeleid