home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Leiden
Rekenkameronderzoek

Opdrachtgever
Rekenkamer Leiden.

Bijdrage
- Toetsing van het vastgoedbeleid in de
gemeente Leiden.

Betekenis
- Inzicht geven in de mate waarin het
vastgoedbeleid doeltreffend en doelmatig
wordt uitgevoerd.
- Inventariseren welk vastgoed de
gemeente Leiden in bezit heeft.
- Inzicht geven in de kostendekkendheid
van het gemeentelijk vastgoed.

 

terug naar portfolio

meer grondbeleid