home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Grondnota Venlo
Grondbeleid

Opdrachtgever
Gemeente Venlo.

Bijdrage
- Herschrijven grondnota.
- Flyer met beleidsuitgangspunten
- voor bestuursleden.
- Uitwerkingsnota's rond plankosten, etc.

Betekenis
- Grondnota is eenvoudiger leesbaar
- geworden.
- Grondbeleid bij de burger gebracht.

 

terug naar portfolio

meer grondbeleid