home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Weert
Rekenkameronderzoek

Opdrachtgever
Rekenkamer Weert.

Bijdrage
- Toetsing van het (actieve) grondbeleid en
grondprijsbeleid in de gemeente Weert.

Betekenis
- Inzicht geven in de mate waarin het
grond(prijs)beleid doeltreffend en
doelmatig wordt uitgevoerd.
- Inzicht geven in de vraag of de grondprijzen
bij het verkopen conform het door de
raad vastgestelde grondprijsbeield wordt
uitgevoerd.
- Besteden van aandacht aan de afwaardering
van de gronden die in 2013 in de gemeente
Weert heeft plaatsgevonden.

 

terug naar portfolio

meer grondbeleid