home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Wijchen
Rekenkameronderzoek

Opdrachtgever
Rekenkamer gemeente Wijchen.

Bijdrage
- Onderzoek naar inzicht in, en regie over,
- het proces dat plaatsvindt tussen het
- vaststellen van de bestemmingsplannen
- en de uitvoering daarvan.

Betekenis
- Inzicht hoe projecten zich verhouden tot
- de oorspronkelijke programma's.
- Inzicht in waar de raad wel of geen invloed
- op heeft gehad en of ze deze invloed ook
- gebruikt heeft.
- Vergroten van het bewustzijn van de raad
- om kaders te stellen en te toetsen.

 

terug naar portfolio

meer grondbeleid