home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Ahoy
Taxatie Staatssteun

Opdrachtgever
Europese Commissie
i.s.m. ECORYS.

Bijdrage
- Analyse waardering huur van de
- management buy-out (Deloitte).
- Analyse waardering huur tegenpartij
- (DTZ namens Mojo).
- Analyse waardering benefitsharing.
- Beoordeling programmering.

Betekenis
- Beoordeling vanuit waarderingsgrondslag/
- methode of er sprake was van een
- vermoeden van staatssteun.
- Dat bleek niet het geval
.

- Uitspraak Europese Commissie

 

terug naar portfolio

meer taxatie