home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Schagen
Taxatie Planschade

Opdrachtgever
Gemeente Schagen.

Bijdrage
- Advisering inzake een ingediende
aanvraag om tegemoetkoming in de
schade (planschade).

Betekenis
- Inzicht geven in hoeverre een
planologische maatregel tot gevolg
heeft gehad dat er sprake is van een
planologische verslechtering welke
vermogensschade tot gevolg heeft gehad.

 

 

terug naar portfolio

meer taxatie