Artikel Telegraaf over Next rapport windmolens polder Rijnenburg

Artikel Telegraaf over Next rapport windmolens polder Rijnenburg

Door John Maes
Foto: eigen foto De Telegraaf

Voordat er windturbines in de polder van Rijnenburg gebouwd kunnen worden, moeten de gemeente Utrecht en het consortium van energie-ontwikkelaars verder van elkaar af komen te staan. Tegelijk moet de gemeente de planning in eigen beheer houden.

Die dubbele boodschap ligt verscholen in een extern juridisch advies (van NEXT Vastgoed en La Gro Geelkerken Advocaten) over hoe verder te gaan, nadat duidelijk werd welke partijen de plannen voor duurzame energie in de oksel van de A12 en de A2 kunnen uitrollen.

Het advies is opgesteld in opdracht van het Utrechtse college. Over een te innige band tussen gemeente en energiecoöperatie Rijne Energie, dat samenwerkt met energiecoöperatie De Windvogel, windmolenontwikkelaar Eneco en zonneveldontwikkelaar BHM Solar, wordt niet gerept.

Toch lijken Utrecht en Rijne Energie op verschillende vlakken te veel met elkaar vervlochten. Zo lijkt het er volgens de onderzoekers op dat de gemeente toezicht houdt over geluidsisolatie, waardoor er een aanbestedingsplicht kan ontstaan. ’Wil de gemeente dit uiteindelijk niet dan zal ze een minder vergaande betrokkenheid moeten hebben’, schrijven ze.

Toch zal de gemeente er op toezien dat door direct omwonenden gewenste woningisolatie daadwerkelijk gerealiseerd wordt, laat een woordvoerder weten. „Het advies van NEXT leert ons dat we heel zorgvuldig om moeten gaan met deze rol.”

Kluif

Wanneer de wegen openbaar worden, moeten ook deze worden aanbesteed. Daarnaast zijn er nog vragen over planschade, waar omwonenden ongetwijfeld aanspraak op zullen maken. Wil Rijne Energie wegen tijdelijk aanpassen, moet ze dat in principe zelf bekostigen.

De tientallen risico’s en aandachtspunten vormen een flinke kluif voor betrokken juristen. Dat er duidelijkheid moet zijn over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en de initiatiefnemers, is volgens de gemeente geen nieuw inzicht. „Belangrijker is dat het advies van NEXT concrete aanbevelingen bevat over waar we vooral op moeten letten om die scheiding te kunnen waarborgen.”

Van elf naar drie

Er komen minder windmolens dan de elf die een paar jaar geleden werden aangekondigd. In januari 2020 werd dat teruggeschroefd naar acht, toen duidelijk werd dat grondeigenaren dwars lagen. Zij willen dat er huizen kwamen; en zo een beter rendement krijgen voor hun investeringen.

Omdat de grondeigenaren voet bij stuk houden en een sterke strategische positie hebben, is er nu nog sprake van maximaal drie windmolens, waartegen overigens ook vanuit omwonenden nog steeds tegen is.