Circulaire grex

Grondexploitaties waarin wordt uitgegaan van circulaire principes en materialen zijn in opmars. Die materialen zijn schaarser en soms lastig te vinden. Dat betekent niet per se meerkosten. Er zijn ook besparingen en subsidies. NEXT is hierin gespecialiseerd. Ook de effecten van energie en klimaatadaptatie kunnen verwerkt worden; evenals de gevolgen van restwaardes.

dNK, Schiedam

Dit project werd uitgevoerd met de circulaire grex. Meerkosten zijn onderzocht (zowel grond- als opstal) bij herontwikkeling van middelbare school van circulariteit steen/beton/beplanting. Ook subsidies Vamil/Mia zijn betrokken in de berekening.

Iepenlaan, Schiedam

Circulaire grex. De meerkosten van hergebruik bestaande elementen/oogsten voor een kleine school en 20 houten woningen. 

WIJpark, Schiedam

Circulaire grex. Meerkosten grond en opstal zijn onderzocht, vooral circulariteit ziet op hout en steen. Geen extra restwaarde is toegekend aan materialen. De ontwikkelaar is weg en koper kan het in ieder geval de eerst komende 50 jaar niet verzilveren.

Noordwijk

Eerste grex gebaseerd op commerciële, bio-based exploitatie groenvoorziening. GREX gemaakt voor de space-campus.