Financiering energietransitie

Middels baatbelasting en andere juridische en grondbeleidsinstrumenten de energietransformatie haalbaar en betaalbaar maken. Daar staat NEXT voor. Van de bestaande voorraad met gemengd bezit van corporaties en particuliere eigenaren en  bedrijventerreinen tot maatschappelijk vastgoed. Daarbij wel oog voor de bewoners, bedrijven en andere belanghebbende.

Rijnenburg en Reijerscop, Gemeente Utrecht

In kaart brengen van juridische randvoorwaarden van het energielandschap, waaronder kostenverhaal, belemmeringenwet privaatrecht, staatssteun, aanbesteding, mededinging, Omgevingswet, Wro etc. Dit ten behoeve van college en raad. Men zocht een vrijdenker die met juridische blik naar de gebiedsontwikkeling kijkt.

Baatbelasting: eigen project

Op verschillende plekken in het land zijn in het verleden gebieden aangesloten op het gasnet en bekostigd door baatbelasting. Wat ons betreft kunnen we hiermee ook weer van het gas. NEXT heeft ervaring met de implementatie van baatbelasting in  de binnenstad van Enschede.