Kostenverhaal

Optimalisatie van grondexploitaties en transformaties van gebieden en gebouwen. Het klassieke werk willen we niet verlaten.

Transformatie Rivium, Capelle aan den IJssel

Een ambitieus plan voor Rivium in Capelle aan den IJssel voor de transformatie van een kantorenwijk naar 5000 woningen. Grotendeels gebeurt dat met sloop nieuwbouw, maar ook met transformatie.

NEXT mag het kostenverhaal hiervoor maken. Dat wordt kostenverhaal onder de Chw: het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Deels zal dit met tijdvak gebeuren en deels zonder tijdvak.

Stationskwartier, Zwijndrecht

Rekenmodel 10 kostenverhaalsgebieden en kostenverhaalsregels. Kostenverhaal zonder tijdvak voor transformatie kantoren en woningen naar 1200 woningen.

Passage en Boulevard Noord, Zwijndrecht

Kostenverhaal zonder tijdvak voor transformatie, ca. 300 woningen en  ca. 6700 m2 voorzieningen, inclusief kostenverhaalsgebieden.

Transformatie naar permanent wonen, Hardenberg

Kostenverhaal 80 recreatie woningen.

Volgerlanden, Hendrik-Ido-Ambacht

Twaalf  posterieure overeenkomsten, waarbij wordt afgerekend met een financieel voorschrift in de vergunning. In totaal gaat het om 1200 woningen.

Blauwe Zoom, GEM Hardinxveld Giessendam

Dit project betrof het optimaliseren van geldstromen voor de GEM, middels financieel voorschrift. Voorts geadviseerd over private-contractering, met afstemming op een exploitatieplan, toevoegen volgende fase. Het gaat om circa 650 woningen.

BZK

Handleiding eindafrekening kostenverhaal/Wro en leerpunten voor kostenverhaal onder de Omgevingswet.

Hooghkamer, Teylingen

Circa 850 woningen zijn individueel afgerekend met financieel voorschrift. Dit om er voor te zorgen dat kosten van de ontwikkelaar op het allerlaatste moment worden betaald. Een grootschalige eindafrekening is in gang gezet.

Kickersbloem 3, Hellevoetsluis

Dit project omvat een grondexploitatie, exploitatieplannen, afrekenen van bijdragen middels exploitatieplan zowel publiek- als privaatrechtelijk voor een bedrijventerrein van 93 ha. Contracteren met een privaat die tegen wil en dank freerider is. Er was/is continue onzekerheid over de financiering bij privaat. Veel juridische kwesties. Exploitatieplan blijkt zeer nuttig.

Kloosterbosch, Henri Broen b.v.

Opgenomen tegen een exploitatieplan waarbij alle gronden in handen zijn van privaat; o.i. alleen plankosten verhaalbaar. De anterieure overeenkomst is overigens ontbonden.

Previous
Next