Juridische optimalisatie

Kostenverhaal onder de Omgevingswet en Wro. Het gaat om het inrichten van regels, toepassen van rekenmodules en het DSO.

Volgerlanden, Hendrik-Ido-Ambacht

Bij dit project zijn problemen met de tekorten van de grondexploitatie opgelost door exploitatiebijdragen rechtstreeks door kopers te laten voldoen, in plaats van de ontwikkelaar. Omvang: 1200 woningen.

Quatrebras, Ten Brinke LuBro Ontwikkeling b.v.

Kasstromen optimaliseren door publieke en private juridische aanpak goed op elkaar af te stemmen om zo de opgave met hoge aankoopkosten enigszins te beperken. Omvang circa 140 woningen.

Tienvoet, Novaform

De rentekosten worden gestald bij de gemeente. Betalingen van exploitatiebijdragen op het laatste  moment. Hierdoor geldstromen geoptimaliseerd om onverwachte kosten in verband met bodemsanering op te lossen. Omvang: 132 woningen.

Pand Bakker, Boes Vastgoed

Transformatie pand met levering in de OVB. Omvang: 9 woningen.

In den Houten, Novaform

Leveren in onverdeeld eigendom; zo min mogelijk schakels. Omvang: 700 woningen.