Circulair als oplossing voor betaalbaarheid?!

circulair bouwen

Hoe maken we de woningbouw goedkoper? #4 circulariteit Welke mogelijkheden liggen er voor het realiseren van betaalbare woningen? Een hot item in tijden waar woningprijzen blijven stijgen en voor bepaalde doelgroepen gewoonweg onbetaalbaar zijn geworden. Op termijn zal dit de grondexploitaties ondermijnen, zeker als in postcoronatijdperk een crisis doordringt. Diverse leden van de NEPROM, zoals […]

Opinie: Hoe maken we de woningbouw goedkoper?

woningbouw-goedkoper

Welke mogelijkheden liggen er voor het realiseren van betaalbare woningen? Een hot item in tijden waar woningprijzen blijven stijgen en voor bepaalde doelgroepen gewoonweg onbetaalbaar zijn geworden. Op termijn zal dit de grondexploitaties ondermijnen, zeker als in postcoronatijdperk een crisis doordringt. Diverse leden van de NEPROM, zoals BPD, hebben hier al op gehint en gezegd […]

Overheid krijgt actievere rol in gebiedsontwikkeling

Het kabinet heeft vorige week aangekondigd dat het Rijk een actievere rol bij gebiedsontwikkelingen gaat spelen dan eerst. Zo is er in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een selectie van 14 gebieden gemaakt waarbij het Rijk (meer) regie neemt bij de ontwikkeling. Ook stelt het ministerie van BZK zichzelf het doel om een toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt […]

Hoe maken we de woningbouw goedkoper?

circulair bouwen

Welke mogelijkheden liggen er voor het realiseren van betaalbare woningen? Een hot item in tijden waar woningprijzen blijven stijgen voor bepaalde doelgroepen gewoonweg onbetaalbaar zijn geworden. Op termijn zal dit de grondexploitaties ondermijnen, zeker als in postcoronatijdperk een crisis doordringt. Diverse leden van de NEPROM, zoals BPD, hebben hier al op gehint en gezegd dat […]