Kostenverhaal zonder tijdvak

Kostenverhaal zonder tijdvak

Kostenverhaal zonder tijdvak Stationsgebied, Zwijndrecht

Daadwerkelijke berekening van het kostenverhaal zonder tijdvak onder de Omgevingswet. Bij zo’n project met 1200 woningen en 10 kostenverhaalsgebieden zie je pas hoe je zo’n berekening in elkaar moet zetten. 

De Omgevingswet en in het bijzonder artikel 13.14 en 13.15 voorziet, samen met het Omgevingsbesluit, in een bruikbare basis. De daadwerkelijke uitvoering van zo’n berekening vraagt toch om keuzes die niet in het boekje staan. 

Hoe past een kostenverhaalsgebied als een gemeentelijke grondexploitatie in een eenduidig systeem van toerekening? De gemeentelijke en private grondexploitaties passen niet in de modellen van BZK, want die laten niet zien wat er met de onrendabele top gebeurt. Wat nu? of ‘wat doen we met de inbrengwaarde per partij (WOZ of taxatie)’, terwijl we niet weten waar welk deel van het prgoramma komt. 

Ondertussen hebben we de ervaring wel opgedaan en kunnen we er veel over vertellen, ook over strategische ins en outs

Als voorbereiding voor het definitieve deel van het kostenverhaal zonder tijdvak berekening van de
bijdrage naar activiteiten. Het gaat om 1.200 woningen verdeeld over 10 kostenverhaalsgebieden.

Duidelijk is gemaakt hoe de wet werkt en de financiele vertaling van de wet uitpakt in een complexe gebiedsontwikkeling. Zonder tijdvak is hier voor de gemeente gunstig, maar als ook maar iets verandert, kan het voor privaat gunstig zijn.

 

Juridisch zijn ook de artikelen voor het omgevingsplan gemaakt, zoals voor de bijdrage en de eindafrekening..