Kostenverhaal zonder tijdvak

Kostenverhaal zonder tijdvak

Kostenverhaal zonder tijdvak Stationsgebied, Zwijndrecht

Daadwerkelijke berekening van het kostenverhaal zonder tijdvak onder de Omgevingswet. Bij zo’n project met 1200 woningen en 10 kostenverhaalsgebieden zie je pas hoe je zo’n berekening in elkaar moet zetten. Tevens leer je ook hoe de regels op moet zetten, zowel voor de bijdrage als de eind-afrekening.

De Omgevingswet en in het bijzonder artikel 13.14 en 13.15 voorziet, samen met het Omgevings-besluit, in een bruikbare basis. De daadwerkelijke uitvoering van zo’n berekening vraagt toch om keuzes die niet in het boekje staan. Bijvoorbeeld: hoe past een kostenverhaalsgebied als een gemeentelijke grondexploitatie in een eenduidig systeem van toerekening? Wat gebeurt er met de onrendabele top van de aanleg van de openbare ruimte en van de private partij? Of ‘wat doen we met de inbrengwaarde per partij (WOZ of taxatie), terwijl we niet weten waar welk deel van het programma komt?’

NEXT heeft met deze opdracht voor Zwijndrecht ervaring opgedaan. Daarbij is ook duidelijk geworden hoe de wet uitpakt in een complexe gebiedsontwikkeling. Zonder tijdvak is hier voor de gemeente gunstig, maar als ook maar iets verandert, kan het voor privaat gunstig zijn.